Slottsloven på Akershus

norsk kommisjon

Slottsloven på Akershus var en kommisjon som var i virksomhet i Norge i perioden 1704–1722.[1] Slottsloven ble opprettet av Frederik IV ved plakat av 16. februar 1704.

Kommisjonen hadde som mandat å fungere i stattholderens sted og besto av fire sivile og ett militært medlem, med visestattholderen som formann. Bestallinger for medlemmene av Slottsloven ble ekspedert gjennom Danske Kancelli.[1] Kommisjonen hadde sete på Akershus slott og festning. Man kjenner bestallingene for alle de som er nevnt nedenfor, med unntak av Barthold Heinrich von Lützow som møtte på en del møter i 1716 og 1718–1719 uten at det er kjent om han var formelt utnevnt eller ikke.

Liste over medlemmer rediger

Stattholder/visestattholder (Formann) rediger

Stiftamtmenn/amtmenn rediger

Militære medlemmer rediger

Andre medlemmer rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b Weidling, Tor (2000). «Slottsloven på Akershus 1704-1722». Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. Oslo: Riksarkivet / Messel Forlag. s. 23–24. ISBN 8254800650.  [Fulltekst hos Nasjonalbiblioteket]