Slottsloven på Akershus

norsk kommisjon

Slottsloven på Akershus var en kommisjon som var i virksomhet i Norge i perioden 1704–1722.[1] Slottsloven ble opprettet av Frederik IV ved plakat av 16. februar 1704.

Kommisjonen hadde som mandat å fungere i stattholderens sted og besto av fire sivile og ett militært medlem, med visestattholderen som formann. Bestallinger for medlemmene av Slottsloven ble ekspedert gjennom Danske Kancelli.[1] Kommisjonen hadde sete på Akershus slott og festning.

ReferanserRediger

  1. ^ a b Weidling, Tor (2000). «Slottsloven på Akershus 1704-1722». Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. Oslo: Riksarkivet / Messel Forlag. s. 23–24. ISBN 8254800650.  [Fulltekst hos Nasjonalbiblioteket]