Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck

adelsslekt

Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck var en sidelinje til Slesvig-Holsten-Sønderborg av huset Oldenburg. Den ble grunnlagt av titulærhertugen August Philip av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, oldebarn av kong Christian III.[1] August Philip tok navnet Beck etter riddergodset Beck i Westfalen, som han hadde kjøpt av sin søster Sophie Catherine.[2]

Hertugelig våpenskjold for Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck. Tegning: Ad. M. Hildebrandt

Bakgrunn Rediger

Bakgrunnen for kjøpet av Beck var, at August Philips far Alexander vurderte at hans hertugdømme omkring SønderborgAls var for lille til å kunne deles. Fem av hans sønner arvet derfor kun tittelen hertug uten egentlig å ha et land å styre. Blant dem var sønnen August Phillip som derfor i stedet slo seg ned på Beck.

Hans sønner og deres slekt tjente i prøyssiske, polske og russisker hærer, inntil sønnesønns sønnesønns sønn, hertug Frederik Vilhelm Paul Leopold, trådte i dansk tjeneste og i 1825 ombyttet navnet til Glyksborg. Med hans sønn Christian besteg slekten den danske, og senere samme år dennes sønn Vilhelm den greske trone.[2] Huset Glyksborg ble med Christian IX i spissen blant Europas mest vidtforgrenede fyrstehus.[3]

Hertuger Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Bramsen, Bo (1975). Huset Glücksborg i 150 år. København: Forum. s. 18–19. 
  2. ^ a b «378 (Dansk biografisk Lexikon / I. Bind. Aaberg - Beaumelle)». runeberg.org (dansk). Besøkt 5. november 2018. 
  3. ^ 103982@au.dk (13. april 2018). «Vis». danmarkshistorien.dk (dansk). Besøkt 5. november 2018.