Slektsregistre i Bibelen

Wikimedia-listeartikkel

Bibelske slektsregistre finner man flere steder i Bibelens tekst, og den mest omfattende samling av slektslister er den i 1. Krønikebok. Slektslister forekommer også blant annet i Mosebøkene, Ruts bok og i Esras bok. I Matteusevangeliets første kapittel og i Lukasevangeliet 3:23-38 finner man Jesu slektsregistre.

Ifølge tradisjonen fantes det et enormt arkiv med slektslister i Oldtidens Israel. Det var viktig for folket å vite hvilken slekt man stammet fra. Dette arkivet ble til sist ødelagt, sannsynlivis da Jerusalem ble ødelagt av romerne i år 70.

Apostelen Paulus advarer mot slektstavler i 1 Tim 1:4 og Titus 3:9.