Slavofil er betegnelse på tilhengere av en intellektuell bevegelse på 1800-tallet som hevdet at Det russiske keiserdømmet måtte utvikles basert på verdier og institusjoner utviklet fra dets tidlige historie. Slavofile var særlig kritisk til vesteuropeisk kultur og dens innflytelse på Russland.

Den slavofile bevegelsen utviklet seg på 1830-tallet i Moskva og blant de viktigste tidlige bidragsyterne var poeten Aleksej Khomjakov og filosofen Ivan Kirejevskij. Bevegelsen hadde stor innflytelse på russisk kultur og også en viss politisk innflytelse.

Eksterne lenkerRediger