Slaget ved Glumstrup

Slaget ved Glumstrup (Glumstorp) øst for Lund trolig i året 1142 mellom Kong Erik Lam av Danmark og skåningenes konge Oluf II Haraldsen. Slaget endte med seier for danskekongen som tok kontroll over landsdelen Skåne.

Det hersker ikke enighet om tidspunktet for slaget, men de fleste kilder tidfester det til året 1142. Slaget var dermed det nest siste av en rekke slag i perioden 1139–1143.