Skytterbevegelsen i Danmark

Frivillig forsvarsbevegelse som startet i Danmark

Skytterbevegelsen i Danmark eller bare skyttersagen oppstod i Danmark på 1860-tallet etter inspirasjon fra National Rifle Association UK[1] som hadde blitt grunnlagt i 1859 for å utdanne frivillige skytterkorps.

Den danske artillerikapteinen og skoleoffiseren ved den kongelige danske militære høyskolen H. P.V. Mønster skrev den 19. januar 1861 en artikkel i avisen Fedrelandet[2] hvor han gav sin støtte til skyttersaken og vekket interessen hos det danske folket. Hans appell var imidlertid først og fremt rettet mot godseierne, da han ikke så for seg at det var mulig å opprette en landsdekkende forening.

Artikkelen medførte at det en måned senere ble nedsatt en komité som anbefalte opprettelsen av skytterforeninger i alle deler av landet med formål å opplære medlemmene i rifleskyting. Centralcomitéen til oprettelse af skytteforeninger ble opprettet den 10. februar 1861.[3]

Såkalte riffelforeninger som fremmet skyttersaken ble også opprettet i Norge[4] og Sverige rundt samme tid, og hadde ofte nær tilknytning til folkehøyskolene. I Danmark ble svært mange foreninger opprettet mellom 1864 under den andre slesvigske krig og i årene etterpå, for eksempel på Askov Høyskole.

Etter den tyske innvasjonen i 2. verdenskrig kom det bestemmelser om at som gjorde at rifleforeningene fikk fortsette med sine skyteaktiviteter, men kun for gyldige medlemmer, samt at sluttstykkene måtte oppbevares hos politimyndighetene mellom skytetreningene.[5] I 1943 ble imidlertid alle våpen inndratt av tyskerne, og da våpnene skulle leveres tilbake i 1945 viste det seg at alle langdistanseriflene manglet. Umiddelbart etter krigen bestod derfor aktiviteten for en kort tid kun av skyting på 15 og 50 meter, inntil De Danske Skytte- Gymnastik og Idrætsforeninger lykkedes med å få til en avtale med med svenskene om lån av 10 000 Mauserrifler av typen Carl Gustav model 98.[6]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Skytteforeningens historie - Afsnit 1 «[..] artillerikaptajn H.P.V. Mønster, der i artiklen foreslog, at man ud over det ganske land oprettede skyttekredse efter det engelske mønster»
  2. ^ Ringsted Skytteforening - DGI-Skydning er Danmarks ældste idræts- og fritidsorganisation. «Skyttebevægelsen tog sin begyndelse i Danmark d. 19. januar 1861, med kaptajn H.P.V. Mønsters indlæg i avisen Fædrelandet. Her blev der agiteret for oprettelse af skytteforeninger efter engelsk forbillede.»
  3. ^ «Kjøbenhavns Skytteforening - Om Kjøbenhavns Skytteforening». Arkivert fra originalen 19. juli 2019. Besøkt 19. juli 2019. 
  4. ^ NOU 1988:17 Frivillige organisasjoner
  5. ^ Skytteforeningens historie - Afsnit 2 «Ved besættelsen i 1940 kom der bestemmelser om, at låsene til geværerne straks efter skydningen, skulle afleveres til sognefogeden»
  6. ^ Skytteforeningens historie - Afsnit 2 «Men i 1943 blev alle våbnene, både de private og foreningens våben inddraget. Da krigen sluttede i maj 1945 og våbene skulle leveres tilbage, var alle langdistanceriflerne i den sidste tid af krigen, tyskerne, og kom aldrig tilbage. [..] efter, at krigen sluttede i maj 1945, lykkedes det De Danske Skytte- Gymnastik og Idrætsforeninger, at få en aftale med svenskerne om lån af 10.000 Mausergeværer, model Carl Gustav model 98»
Autoritetsdata