Skritt eller steg (norrønt stig) er et urgammel lengdemål som har vært brukt over hele Europa og Skandinavia, herunder også i Norge. I det gamle Romerriket kalt gradus, inndelt som 1/2 passus eller 2,5 romersk fot, tilsvarende 74 cm. Skritt er også kjent som 1/2000 romersk mil.

I Skandinavia et ukjent historisk lengdemål i dag, men omregnet med dagens fot (30,48 cm) ville det utgjort cirka 76,5 cm med en normal steglengde. Man vet imidlertid at et skritt har variert i betydning gjennom historien, akkurat som foten og flere andre slike mål. Én fot utgjorde for eksempel i 1541 31,63 cm, noe som tilsier at ett skritt var cirka 79 cm på den tiden. Man kjenner til at det utgjorde omkring 2 fot på 1600-tallet, men omkring 1820 blir et skritt definert som 2 1/3 fot. Noe senere blir der oppgitt å være mellom 2 1/2 og 3 fot. Man kan derfor tenke seg at lengden har variert endel.

Opprinnelsen til uttrykket er steglengden for en voksen mann, regnet som ett skritt eller steg.

Se også

rediger