Skopbank (Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki) var en finsk bank som hadde som rolle å fungere som sentralbank for de finske sparebankene. Banken ble grunnlagt i 1908, og deler av den ble solgt i 1995 til Svenska Handelsbanken. Banken hadde en sentral rolle i bankkrisen i Finland, noe som ble veldig tydelig i 1991 da sentralbanken Finlands Bank meddelte at de ville overta SKOP.