Skolesystemet i Tyskland

I Tyskland er skoler et anliggende for de forskjellige tyske delstatene. Dette gjør at det er forskjeller i skolestrukturen rundt om i landet, selv om hovedtrekkene er de samme.

Oversikt over det tyske skolesystemet

Grunnskole

rediger

Skoleplikten begynner det året barnet fyller seks år, og varer fra ni til tolv år. De første fire eller seks årene (avhengig av delstaten) går eleven i grunnskolen (Grundschule). Dette nivået kalles Primarstufe.

Etter grunnskolen er det tre hovedløp eleven kan ta: Hauptschule, Realschule og Gymnasium. Alle disse går under betegnelsen Sekundarstufe I.

Yrkesfaglige utdannelser

rediger

I hovedskolen (Hauptschule) går elevene først på skolen frem til niende- eller tiendeklasse. Etter endt skolegang tar elevene Hauptschulabschluss, og kan deretter fortsette på en yrkesskole (Berufsschule). Tiden ved yrkesskolen kombineres gjerne med praksis i en bedrift, og kan sammenlignes med lærlingeordningen i Norge. En typisk yrkesfaglig utdannelse tar to eller tre år.

Det finnes 5 358 hovedskoler i Tyskland, med totalt 1,1 millioner elever.

Gymnasium

rediger

For å komme inn ved tyske universiteter trenger man avsluttende eksamen fra et gymnasium (Gymnasium). Denne eksamenen kalles Abitur. Elevene begynner som regel på gymnasiet i femte klasse i Sekundarstufe I, og fortsetter etter å ha avsluttet 10. klasse på den såkalte Gymnasiale Oberstufe. De kan da ta Abitur etter tolvte eller trettende skoleår.

Tradisjonelt har det vært tre hovedtyper tyske gymnasier

  • Humanistiske gymnasier (Humanistische Gymnasien), der det legges det vekt på klassiske språk som latin og gresk.
  • Nyspråklige gymnasier (Neusprachliche Gymnasien), der elevene lærer moderne språk som engelsk og fransk.
  • Matematisk-naturvitenskapelige gymnasier (Mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasien), hvor elevene fordyper seg i matematikk og realfag.

Mange delstater har også spesielle former for gymnasier, som musikkgymnas (Musikgymnasium) og idrettsgymnas (Sportgymnasium).

Det finnes 3 139 gymnasier i Tyskland. Disse har tilsammen 2,32 millioner elever.

Realskole

rediger

En realskole (Realschule) er en mellomting mellom et gymnasium og en yrkesskole. Her går elevene frem til tiendeklasse, da realskolen avsluttes med Mittlere Reife. Deretter kan elevene ta en teknisk utdannelse, eller i noen tilfeller gå over til gymnasiet (dette krever en opptaksprøve).

Frem til 1964 ble realskolene kalt middelskoler (Mittelschulen).

Fellesskole

rediger

På midten av 1960-tallet åpnet en ny type skoler, fellesskoler (Gesamtschulen). Denne skoletypen er en blanding av de tre tradisjonelle typene, her kan elevene ta både Abitur og yrkesrettede utdannelser.

Konseptet med fellesskoler slo aldri helt gjennom, i dag er bare 700 av 19 000 tyske skoler av denne typen.