Skoleporten er en nettjeneste der skoler og skoleeiere kan finne data om grunnopplæringen i Norge og er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler og skoleeiere skal få tilgang til informasjon til det lokale kvalitetsvurderingsarbeidet, jf. Opplæringslovas § 13-10 og forskrift om virksomhetsbasert vurdering, og at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen.

Skoleporten er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) og inneholder data innenfor områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og skolefakta. Skoleporten ble lansert første gang i 2004, og ble revidert og relansert 13. desember 2007.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata