Skjevhet er et begrep innenfor statistikkfaget for å beskrive asymmetri i en sannsynlighetsfordeling. Skjevheten beregnes i følgende formel:

Sammenligning av gjennomsnitt (mean), median og typetall (mode) av to lognormalfordelinger med forskjellig skjevhet.

brukes som notasjon for skjevhetsverdien som er et tall mellom 0 og 1. Jo nærmere 0 verdien er jo mer symmetrisk er den. Jo nærmere verdien er 1 dess skjevere er den.

Grafisk fremstillingRediger

Disse to grafene viser henholdsvis negativ og positiv skjevhet i to sannsynlighetsfordelinger: