Skipskran

En skipskran er en heisekran montert på et skip, men begrenset til å løfte last innenfor skipssidene i åpent farvann.

Den kan brukes til lasting og lossing utover skipssiden i lukket farvann (ved havn). Dersom man vil betjene last ut over skipssiden i åpent farvann må kranen tilfredsstille sikkerhetskrav og konstruksjon som Offshorekran. Normalt bruksområde for en skipskran vil være betjening av luker og last som er på selve skipet, samt laste og lossearbeid inne i et lukket havneområde. Disse vil som regel ha en relativt enkel konstruksjon og kunne sammenlignes med fastmontert hydraulisk kran med en forsterket svingmotor funksjon for å kunne betjenes ved en viss krengning på skipet den er montert på.