Skigåing er å komme seg frem med ski på beina i snødekt terreng. Både det å bevege seg i plant terreng, det å klatre i motbakker og det å renne i unnabakker regnes som skigåing. Ski var før et fremkomstmiddel om vinteren. Skigåing er nå mest en sports-, trim- og lekeaktivitet og en måte å drive friluftsliv på.

Langrenn i Trysil
Skigåing i preparerte løyper

Ofte preparerer lokale myndigheter eller idrettsklubber løyper for skigåing som kan benyttes av alle.

Konkurranseformen av skigåing kalles langrenn og alpint.