Å skeide er et uttrykk brukt i gruveindustrien. Ordet kommer fra tysk: zu Scheiden; å dele. På norsk i dag brukes også ordet oppredning.

Et skeidehus fra Blaafarveværket, bygget tidlig 1800-tall. Her ble steinen tatt ut fra gruvene like ved grovsortert før malmen ble sendt ned til selve værket for å prosesseres videre.

Uttrykket er brukt i forbindelse med deling/separasjon av gråberg og malm. Det er en grovsortering av det som garantert er kun uønsket stein, og de steinmassene som inneholder interessant malm eller det stoffet man er ute etter. Felsen, som er det uinteressante som blir skeidet bort, legges for seg, mens steiner inneholdende interessante forbindelser blir sendt videre til foredling. Dette kan være smelting, røsting, eller separasjon på annen måte.

Ved å skeide/grovsortere malmholdig berg før man sender dette videre til foredling, sparer man mye på denne siden – for eksempel energi til smelting av unødige steinmasser som ikke inneholder malm i det hele tatt.