Sjukepleierhøgskolen i Molde

Sjukepleierhøgskolen i Molde var en høgskole for sykepleierutdanning. Skolen ble etablert i Molde i 1958, under navnet Nasjonalforeningens og Møre og Romsdals Sykepleieskole.

Skolen ble i 1994 slått sammen med Møre og Romsdal distriktshøgskole, Molde til Høgskolen i Molde.

De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og Nasjonalforeningen hadde arbeidet med denne saken siden 1946. Allerede i 1949 ble Møre og Romsdal fylke samarbeidspartner i arbeidet, og samme år vedtok både Nasjonalforeningen og fylket å opprette sykepleierskole i Molde. I 1954 godkjente fylkestinget utbyggingsplanene for Glomstuvegen 33, og 1. byggetrinn var ferdig til studiestart

Forbedringspotensiale: Denne artikkelen om en tidligere høgskole bør utvides. Du kan hjelpe til med å forbedre den, f.eks. ved hjelp av stilmanualen for artikler om tidligere høgskoler.