Situasjonsbetinget seksuell atferd

Situasjonsbetinget seksuell atferd er seksuell atferd som er forskjellig fra det som personen vanligvis viser på grunn av et sosialt miljø som tillater, oppmuntrer til eller påtvinger de handlingene.

For eksempel vil personer på reise utenlands vanligvis ikke ha sex med prostituerte i sine hjemland, men gjør dette når de er på besøk i andre land hvor slik atferd er lovlig eller blir oversett av myndighetene. Til forskjell fra dette vil personer hvis primære seksuelle orientering er pedofili som besøker land hvor sex med mindreårige lett kan utøves, ikke utøve situasjonsbetinget seksuell atferd.

Andre eksempler er personer i fengsel, militæret, kostskoler for bare det ene kjønn eller andre kjønnsatskilte samfunn hvor medlemmer av disse samfunnene ofte utviser homoseksuell atferd, men ellers identifiserer seg som heteroseksuelle.

Mange mennesker endrer sin seksuelle atferd avhengig av situasjonen. For eksempel kan menn og kvinner ved universiteter praktisere biseksualitet utelukkende i det miljøet. Eksperimentering av dette slaget er mer vanlig blant ungdommer, både mannlige og kvinnelige.