Singapores flagg ble innført 3. desember 1959, da landet ble en selvstyrt britisk koloni. Det ble stadfesta som nasjonalflagg da Singapore ble en selvstendig stat i 1965. Flagget er en bikolor med en rød og en hvit horisontal stripe. I venstre hjørne er det en hvit halvmåne og fem hvite, femtagga stjerner.

Singapores flagg. Størrelsesforhold: 2:3.

Det røde symboliserer at alle har likt blod og at alle er likeverdige. Det hvite symboliserer renhet og ærbarhet. Halvmånen symboliserer at landet er ungt og fremdeles vokser, mens de fem stjernene er for rettferdighet, fred, fremskritt, likhet og demokrati.

Singapore har forbud mot å brenne eller på andre måter skjende flagget. Det er bare tillatt å henge flagget utenfor huset i slutten av juli, hele august, og starten av september, det vil si i tiden rundt nasjonaldagen. Brudd på flaggloven kan føre til fengselsstraff eller bot.