Sigfrid av Stavanger

norsk-svensk biskop og riksråd

Biskop Sigfrid (død 1358) var biskop i Stavanger i 13511352 og biskop i Oslo i 13521358.

Sigfrid kom fra Linköping i Sverige. Han brukte initialene S.O.P.[1], som kan vise til at han var sønn av en Oluf eller et annet navn på O.

Sigfrid var pavelig pønitentiarius fra 1347.[2]

Han ble utnevnt til biskop av pave Clements VI i Villeneuve 31. mai 1351.[3] Han var i Stavanger 21. august 1352.[4] Han kan også ha vært i Stavanger 1. juni 1352 da erkebiskop Olaf av Nidaros [5] innkalte han til bispemøtet i Bergen i august samme år.

Han ble forflyttet til biskop i Oslo av pave Clemens VI 13. august 1352.[6] Han er kjent fra en lang rekke dokumenter som biskop i Oslo.

ReferanserRediger