Shōbōgenzō (kanji: 正法眼藏, hiragana: しょうぼうげんぞう), eller «skatten av det sanne dharmaøye», er tittelen på en samling tekster som ble skrevet på japansk i det 13. århundre av Dōgen Zenji (道元禅師, 1200–1253). Dōgen Zenji var en sentral skikkelse i japansk buddhisme og grunnleggeren av Sōtōskolen innenfor zenbuddhismen. Shōbōgenzō var hans magnum opus – hans livsverk, og teksten spiller en sentral rolle innenfor Sōtōskolen. De forskjellige komponentene av teksten ble skrevet fra 15. august 1231[1] til 6. januar 1253.[2][a]

Shōbōgenzō
orig. Shōbōgenzō
Forfatter(e)Dōgen Zenji
SpråkJapansk
SjangerZenbuddhisme
Utgitt1253
Norsk utgaveZen (antologi, inneholder utdrag av teksten)
ForlagDe norske bokklubbene (serien Verdens Hellige Skrifter), 2007
Oversetter(e)Halvor Eifring, Mark Teeuwen, Vladimir Tikhonov

Begrepet shōbōgenzō er innenfor deler av mahāyānabuddhismen blitt brukt som et synonym med dharma, Buddhas lære. Flere andre verker bærer av denne grunn tittelen shōbōgenzō, og verket i denne artikkelen blir ofte kalt Kana Shōbōgenzō.

Teksten er preget av den typiske litterære stil, som var utbredt blant kinesiske intellektuelle i Song-dynastiet, og som ble adoptert av høyt utdannede adelige i Japan. Dette er blandet med en egen og særegen stil. Sitatene viser det brede mangfold av litteratur som Dōgen hadde basert seg på og lest: Fra klassisk, kinesisk litteratur som f.eks. Konfucius frem til samtidens litteratur, såvel som buddhistisk litteratur. Shōbōgenzō har hatt betydning utover Zenbuddhismens rammer. I 1924 hevdet filosofen Tetsurō Watsuji (1889–1960) i sin avhandling Shamon Dōgen (沙門道元, «munken Dōgen») at verket var et produkt av den «opprinnelige japanske tenkningen», som han ønsket å redde «ut av fangenskapet til sekten [Sōtō]». I årene som fulgte ble teksten studert og gjenoppdaget av flere japanske intellektuelle.

Flere varianter av Shōbōgenzō har eksistert i tidens løp. Dōgen Zenji selv skapte to versjoner på henholdsvis 60 og 75 bokruller. En tredje versjon på 12 bokruller som er bevart i to kopier fra 1420 og 1446, inneholder 5 bokruller som ikke er bevart i de tidligere versjonene. En versjon på 28 bokruller fra omkring 1350, består av innhold fra utgavene på 75 og 12 bokruller. Moderne utgaver av teksten inneholder 95 bokruller. Disse er basert på en utgave fra 1600-tallet, og finnes gjengitt i Taishō Shinshū Daizōkyō, som er en moderne utgave av den kinesiske buddhistiske kanon.

Samlingen av Shōbōgenzō rediger

De forskjellige komponentene av teksten – referert til som bokruller, ble skrevet fra 15. august 1231 til 6. januar 1253. I motsetning til de fleste Zen-tekster som oppstod i Japan på denne tiden, inkludert Dōgen's egen Shinji Shōbōgenzō og Eihei Koroku, som var skrevet i klassisk kinesisk, ble Shōbōgenzō skrevet på japansk. Dens ulike komponenter eller essay ble gitt som forkynnelser i en mindre formell stil enn forkynnelsene på kinesisk ved Eihei Koroku. Noen av bokrullene ble nedtegnet av Dōgen, mens andre ble nedtegnet av hans disipler.

Dōgen forandret rekkefølgen på bokrullene flere ganger i løpet av sin levetid, og redigerte også innholdet i de enkelte bokruller. Etter hans død ble ulike bokruller tilføyd og fjernet av forskjellige redaktører, noe som skapte forskjellige versjoner av Shōbōgenzō. De fire eldste versjonene av Shōbōgenzō bestod av 60, 75, 12 og 28 bokruller. De to første ble redigert av Dōgen selv. Utgaven på 60 bokruller er den eldste, og utgaven på 75 bokruller er en utvidelse av den på 60. Flere kopier av versjonene på 60 og 75 bokruller er bevart, deriblant en som inneholder håndskriften til Dōgen og hans elev, Koun Ejō.

Versjonen på 12 bokruller er kjent som Yōkōji-manuskriptet, oppkalt etter tempelet hvor den ble funnet i 1936. Den er kjent i bare to eksemplarer, et fra 1420 og en annen kopi av det første fra 1446. Denne versjonen inneholder 5 bokruller som ikke er funnet i de eldre versjonene, deriblant et eneste kjente manuskript av Ippyakuhachi Hōmyō Mon. Den inneholder også en notis i slutten av Hachi Dainin Gaku som er skrevet av Koun Ejō og som indikerer at den var den siste bokrullen i en versjon på 100 bokruller; denne ble aldri fullført på grunn av Dōgen's sykdom nær slutten av hans liv. Det er uklart om hvilke kapitler som versjonen i 100 bokruller var ment å inneholde, og i hvilken rekkefølge.

Versjonen på 28 bokruller er kjent som Eihei-ji-manuskriptet eller den «hemmelige Shōbōgenzō». Det er datert fra omkring 1350 og inneholder i praksis 26 bokruller, ettersom Shin Fukatoku opptrer to ganger og Butsudō er inkludert to ganger i to forskjellige versjoner. Innholdet i denne versjonen er hentet fra versjonene på 75 og 12 bokruller og har stort sett bevart nummereringen fra disse. Unntaket er Yoibutsu Yobutsu som er nummerert som bokrull 38, noe som ikke tilsvarer noen bevart versjon.

Det finnes også andre versjoner av Shōbōgenzō, som er redaksjoner av de fire nevnte versjoner, ofte med tilleggsmateriale som Dōgen ikke hadde ment å inkludere. Bonsei, som døde tidlig på 1400-tallet, skapte en versjon på 84 bokruller som bestod av versjonen på 75 bokruller pluss 9 bøker fra versjonen på 60 bokruller. Fire kopier av hans samling er bevart, den eldste datert 1644.

Daijōji-manuskriptet rediger

Det såkalte Daijōji-manuskriptet har 89 bokruller, og ble satt sammen i 1689 av Manzan Dōhaku. Den bestod av 84 bokruller pluss 5 tilleggsruller, inkludert Bendōwa, Jūundō Shiki og Jikuin Mon, som tidligere ikke hadde blitt bektraktet som en del av Shōbōgenzō. Han ordnet bøkene kronologisk og ikke slik Dōgen hadde gjort, og trodde antagelig at den opprrinnelige rekkefølgen var en senere beslutning som ikke ble tatt av Dōgen selv.

Innhold rediger

Utgaven på 96 bokruller rediger

# Japansk tittel Norsk tittel
Den moderne redigerte utgave i Taishō Shinshū Daizokyō (大|正新修大藏經), bind 82, tekst 2582
1. Bendōwa 辨道話 Dialog om praktisering av veien
2. Maka hannya haramitsu 摩訶般若波羅蜜 Den store prajñāpāramitā
3. Genjōkōan 現成公案 Påpeking av det grunnleggende poeng
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Utgaven på 75 bokruller rediger

# Japansk tittel Norsk tittel
Titler med fet tekst er bokruller som ikke finnes i versjonen på 60 bokruller.
Asterisk (*) indikerer at bokrullen heller ikke finnes i noen annen versjon.
1. Genjōkōan 現成公案 Påpeking av det grunnleggende poeng
2. Maka hannya haramitsu 摩訶般若波羅蜜 Den store prajñāpāramitā
3. Busshō 佛性 Buddhanaturen
4. Shinjin gakudō 身心學道 Å praktisere veien med kropp og sinn
5. Sokushin zebutsu 即心是佛 Selve sinnet er Buddha
6. Gyōbutsu iigi 行佛威儀 Væremåten til den praktiserende Buddha
7. Ikka myōju 一顆明珠 En lys perle
8. Shin fukatoku 心不可得 Sinnet kan ikke bli fanget
9. Kobutsushin 古佛心 Det gamle Buddhasinnet
10. Daigo 大悟 Den store oppvåkning
11. Zazen gi 坐禪儀 Prinsipper ved zazen
12. * Zazen shin 坐禪箴 Skalpellen til zazen
13. Kaiin zanmai 海印三昧 Oseanseglets samādhi
14. Kūge 空華 Himmelblomster
15. Kōmyō 光明 Opplyst visdom
16. Gyōji 行持 Kontinuerlig praksis
17. Inmo 恁麼 Å være slik
18. Kannon 觀音 Guanyin
19. Kokyō 古鏡 Det gamle speilet
20. Uji 有時 Væren-Tid
21. Juki 授記 Å konferere med spådommer
22. Zenki 全機 Full funksjon
23. Tsuki 都機 Månen
24. Gabyō 畫餅 Pyntede kaker
25. Keisei sanshoku 谿聲山色 Lydene fra dalenes elver, formene på fjellene
26. Bukkōjōji 佛向上事 Hva er hinsides Buddha?
27. Muchū setsumu 夢中説夢 Å forklare en drøm innenfor en drøm
28. Raihai tokuzui 禮拜得髓 Å nå frem til margen ved å utøve lydighet
29. Sansui kyō 山水經 Fjellenes og innsjøenes sūtra
30. Kankin 看經 Lesinger av sūtraer
31. Shoaku makusa 諸悪莫作 Å ikke gjøre ondt
32. Den e Overlevering av roben
33. Dōtoku 道得 Evnen til å tale
34. Bukkyō 佛教 Buddhas undervisning
35. Jinzū 神通 Åndelige krefter
36. Arakan 阿羅漢 Arhaten
37. Shunjū 春秋 Våren og høsten
38. Kattō 葛藤 Stilker av vinstokker
39. Shisho 嗣書 Nedtegnelser om etterfølgere
40. Hakujushi 柏樹子 Cypress-trær
41. Sangai yuishin 三界唯心 De tre eksistensplan er bare sinn
42. Sesshin sesshō 説心説性 Samtaler i sinnet, samtaler med naturen
43. Shohō jissō 諸法實相 Realiteten til alle dharmaer
44. Butsudō 佛道 Veien til Buddha
45. Mitsugo 密語 Hemmelig språk
46. Mujō seppō 無情説法 Det meningsløse forkynner dharma
47. Bukkyō 佛經 Buddhas sūtraer
48. Hosshō 法性 Dharmanaturen
49. Darani 陀羅尼 Dharani
50. Senmen 洗面 Om å vaske ansiktet
51. Menju 面授 Overlevering ansikt til ansikt
52. Busso 佛祖 Buddhaer og forfedre
53. * Baika 梅華 Plomme-blomster
54. * Senjō 洗淨 Renselse
55. Jippō 十方 De ti retninger
56. Kenbutsu 見佛 Å besøke severdigheter
57. Henzan 徧參 Inngående studier
58. Ganzei 眼睛 Øyet
59. Kajō 家常 Hverdagslige forhold
60. Sanjûshichihon bodai bunpō 三十七品菩提分法 De 37 faktorer for oppvåkning
61. Ryūgin 龍吟 Sangen til dragen
62. Soshi seirai i 祖師西来意 Intensjonen til fortidens mestere fra vest
63. Hotsu bodai shin 發菩提心 Å frembringe Bodhi-sinnet
64. Udon ge 優曇華 Udumbara-blomsten
65. Nyorai zenshin 如來全身 Buddhas totale kropp
66. Zanmai ō zanmai 三昧王三昧 Kongen av samādhienes samādhi
67. Ten hōrin 轉法輪 Å dreie dharmahjulet
68. Dai shugyō 大修行 Stor utøvelse
69. Jishō zanmai 自證三昧 Samādhi av selv-verifisering
70. Kokū 虚空 Det tomme rom
71. Hou 鉢盂 Almisse bollen
72. Ango 安居 Praktiserende periode
73. * Tashin tsū 佗心通 Gjennomtrengingen av andre sinn
74. Ō saku sendaba 王索仙陀婆 En konge søker nødvendigheter i Saindhava
75. Shukke 出家 Å forlate hjemmet

Utgaven på 60 bokruller rediger

# Japansk tittel Norsk tittel
Titler med fet tekst er bokruller som ikke finnes i versjonen på 75 bokruller.
Asterisk (*) indikerer at bokrullen heller ikke finnes i noen annen versjon.
1. Genjōkōan 現成公案 Påpeking av det grunnleggende poeng
2. Maka hannya haramitsu 摩訶般若波羅蜜 Den store prajñāpāramitā
3. Busshō 佛性 Buddhanaturen
4. Shinjin gakudō 身心學道 Å praktisere veien med kropp og sinn
5. Sokushin zebutsu 即心是佛 Selve sinnet er Buddha
6. Gyōbutsu iigi 行佛威儀 Væremåten til den praktiserende Buddha
7. Ikka myōju 一顆明珠 En lys perle
8. Sanji gō 三時業 Karmisk gjengjeldelse
9. Kobutsushin 古佛心 Det gamle Buddhasinnet
10. Daigo 大悟 Den store oppvåkning
11. Zazen gi 坐禪儀 Prinsipper ved zazen
12. * Hokke ten hokke 法華轉法華 Dharmalotusen snur Dharmalotusen
13. Kaiin zanmai 海印三昧 Oseanseglets samādhi
14. Kūge 空華 Himmelblomster
15. Kōmyō 光明 Opplyst visdom
16. Gyōji 行持 (del 1) Kontinuerlig praksis
17. Gyōji 行持 (del 2) Kontinuerlig praksis (en del i utgaven på 75 bokruller)
18. Kannon 觀音 Guanyin
19. Kokyō 古鏡 Det gamle speilet
20. Uji 有時 Væren-Tid
21. Juki 授記 Å konferere med spådommer
22. Tsuki 都機 Månen (nr 23 i utgaven på 75 bokruller)
23. Zenki 全機 Full funksjon (nr 22 i utgaven på 75 bokruller)
24. Gabyō 畫餅 Pyntede kaker
25. Keisei sanshoku 谿聲山色 Lydene fra dalenes elver, formene på fjellene
26. Bukkōjōji 佛向上事 Hva er hinsides Buddha?
27. Muchū setsumu 夢中説夢 Å forklare en drøm innenfor en drøm
28. * Bodaisatta shishōhō 菩提薩埵四摂法 Bodhisattvaenes fire praktiske egenskaper
29. Inmo 恁麼 Å være slik (nr 17 i utgaven på 75 bokruller)
30. Kankin 看經 Lesinger av sūtraer
31. Shoaku makusa 諸悪莫作 Å ikke gjøre ondt
32. Sangai yuishin 三界唯心 De tre eksistensplan er bare sinn (nr 41 i utgaven på 75 bokruller)
33. Dōtoku 道得 Evnen til å tale
34. Hotsu bodai shin 發心菩提 Å frembringe bodhisinnet
35. Jinzū 神通 Åndelige krefter
36. Arakan 阿羅漢 Arhaten
37. Henzan 徧參 Inngående studier (nr 57 i utgaven på 75 bokruller)
38. Kattō 葛藤 Stilker av vinstokker
39. Shiba 四馬 Hestekjerren
40. Hakujushi 柏樹子 Cypress-trær
41. Kesa kudoku 袈裟功徳 De åndelige dyder til Kesa
42. Hou 鉢盂 Almisse bollen (nr 71 i utgaven på 75 bokruller)
43. Kajō 家常 Hverdagslige forhold (nr 59 i utgaven på 75 bokruller)
44. Shohō jissō 諸法實相 Øyet (nr 58 i utgaven på 75 bokruller)
45. Jippō 十方 De ti retninger (nr 55 i utgaven på 75 bokruller)
46. Mujō seppō 無情説法 Det meningsløse forkynner dharma
47. Kenbutsu 見佛 Å besøke severdigheter (nr 56 i utgaven på 75 bokruller)
48. Hosshō 法性 Dharmanaturen
49. Darani 陀羅尼 Dharani
50. Senmen 洗面 Om å vaske ansiktet (omskrevet i utgaven på 75 bokruller)
51. Ryūgin 龍吟 Sangen om dragen (nr 61 i utgaven på 75 bokruller)
52. Soshi seirai i 祖師西来意 Intensjonen til fortidens mestere fra vest (nr 62 i utgaven på 75 bokruller)
53. Hotsu mujō shin 發無上心 Om å frembringe Bodhi-sinnet (nr 63 i utgaven på 75 bokruller)
54. Udon ge 優曇華 Udumbara-blomsten (nr 64 i utgaven på 75 bokruller)
55. Nyorai zenshin 如來全身 Buddhas totale kropp (nr 65 i utgaven på 75 bokruller)
56. Kokū 虚空 Det tomme rom (nr 70 i utgaven på 75 bokruller)
57. Ango 安居 Praktiserende periode (nr 72 i utgaven på 75 bokruller)
58. Shukke kudoku 出家功徳 Om å legge hjemmelivet bak seg (variant av nr 75 i utgaven på 75 bokruller)
59. Kuyō shobutsu 供養諸佛 Å gi gaver til Buddhaene
60. Kie buppōsō bō 歸依佛法僧寶 Tilflukt til de tre skatter

Utgaven på 28 bokruller (1350) rediger

# Japansk tittel Norsk tittel
Titler med fet tekst er bokruller som ikke finnes i versjonen på 75 bokruller.
Asterisk (*) indikerer at bokrullen heller ikke finnes i noen annen versjon.
1. Bukkōjōji 佛向上事 Hva er hinsides Buddha? (nr 26 i utgaven på 75 bokruller)
2. * Shōji 生死 Fødsel og død
3. Shin fukatoku 心不可得 Sinnet kan ikke bli fanget (nr 8 i utgaven på 75 bokruller)
4. * Go shin fukatoku 後心不可得 Sinnet kan ikke bli fanget (variant av nr 8 i utgaven på 75 bokruller)
5. Jinshin inga 深信因果 Dyp tro på årsak og virkning
6. Shohō jissō 諸法實相 Realiteten til alle dharmaer (nr 43 i utgaven på 75 bokruller)
7. * Butsudō 佛道 Veien til Buddha (variant av nr 44 i utgaven på 75 bokruller)
8. * Raihai tokuzui 禮拜得髓 Å nå frem til margen ved å utøve lydighet (variant av nr 28 i utgaven på 75 bokruller)
9. Butsudō 佛道 Veien til Buddha (nr 44 i utgaven på 75 bokruller)
10. Zanmai ō zanmai 三昧王三昧 Kongen av samādhienes samādhi (nr 66 i utgaven på 75 bokruller)
11. Sanjûshichihon bodai bunpō 三十七品菩提分法 De 37 faktorer for oppvåkning (nr 60 i utgaven på 75 bokruller)
12. Den e 傳 Overlevering av roben (nr 12 i utgaven på 75 bokruller)
13. Bukkyō 佛教 Buddhas undervisning (nr 34 i utgaven på 75 bokruller)
14. Sansui kyō 山水經 Fjellenes og innsjøenes sūtra (nr 29 i utgaven på 75 bokruller)
15. Mitsugo 密語 Hemmelig språk (nr 45 i utgaven på 75 bokruller)
16. Ten hōrin 轉法輪 Å dreie dharmahjulet (nr 67 i utgaven på 75 bokruller)
17. Jishō zanmai 自證三昧 Samādhi av selv-verifisering (nr 69 i utgaven på 75 bokruller)
18. Dai shugyō 大修行 Stor utøvelse (nr 68 i utgaven på 75 bokruller)
19. Shisho 嗣書 Nedtegnelser om etterfølgere (nr 39 i utgaven på 75 bokruller)
20. Hachi dainin gaku 八大人覺 De åtte oppvåkninger til store vesener
21. Jukai 受戒 Å gi eder (ordinering)
22. Busso 佛祖 Buddhaer og forfedre (nr 52 i utgaven på 75 bokruller)
23. Shizen biku 四禪比丘 En buddhistmunk som har nådd 4. stadium i zazen
24. Shukke 出家 Om å forlate hjemmet (nr 75 i utgaven på 75 bokruller)
25. Bukkyō 佛經 Buddhas sūtraer (nr 47 i utgaven på 75 bokruller)
26. Menju 面授 Overlevering ansikt til ansikt (nr 51 i utgaven på 75 bokruller)
27. Sesshin sesshō 説心説性 Samtaler i sinnet, samtaler med naturen (nr 42 i utgaven på 75 bokruller)
28. * Yuibutsu Yobutsu 唯佛與佛 Bare en Buddha er sammen med en Buddha

Utgaven på 12 bokruller (1420) rediger

# Japansk tittel Norsk tittel
Titler med fet tekst er bokruller som ikke finnes i versjonen på 60 bokruller.
Asterisk (*) indikerer at bokrullen heller ikke finnes i noen annen versjon.
1. Shukke kudoku 出家功徳 Om å legge hjemmelivet bak seg (nr 58 i utgaven på 60 bokruller)
2. Jukai 受戒 Å gi eder (ordinering)
3. Kesa kudoku 袈裟功徳 De åndelige dyder til Kesa (nr 41 i utgaven på 60 bokruller)
4. Hotsu bodai shin 發菩提心 Å frembringe Bodhi-sinnet (nr 34 i utgaven på 60 bokruller)
5. Kuyō shobutsu 供養諸佛 Å gi gaver til Buddhaene (nr 59 i utgaven på 60 bokruller)
6. Kie buppōsō bō 歸依佛法僧寶 Tilflukt til de tre skatter (nr 60 i utgaven på 60 bokruller)
7. Jinshin inga 深信因果 Dyp tro på årsak og virkning
8. * Sanji gō 三時業 Karmisk gjengjeldelse (variant av nr 8 i utgaven på 60 bokruller)
9. Shiba 四馬 Hestekjerren (nr 39 i utgaven på 60 bokruller)
10. Shizen biku 四禪比丘 En buddhistmunk som har nådd 4. stadium i zazen
11. * Ippyakuhachi hōmyō mon 一百八法明門 108 porter for å realisere dharma
12. Hachi dainin gaku 八大人覺 De åtte oppvåkninger til store vesener

Øvrige bokruller rediger

# Japansk tittel Norsk tittel
Bokruller som ikke finnes i utgavene på 75, 60, 28 og 12 bokruller.
1. * Bendōwa 辨道話 Dialog om praktisering av veien
2. * Jūundō shiki 重雲堂式 Egnet adferd for den perifere skyhallen
3. * Ji kuin mon 示庫院文 Instruksjoner for munker i kjøkkenhallen

Noter rediger

Type nummerering
 1. ^ Bendōwa (辨道話) ble ifølge kolofonen fullført den 15. august 1231. Denne teksten finnes ikke i utgavene på 60, 75, 12 og 28 bokruller. I den moderne utgaven på 95 bokruller, er teksten den første bokrull. Kolofonen til Hachi dainin gaku (八大人覺), som er den 12. bokrullen i utgaven på 12 bokruller og den 95. bokrullen i utgaven på 95 bokruller, er datert 6. januar 1253.

Referanser rediger

 1. ^ Tanahashi 2013, Texts in relation to Dogen's life, Side liii
 2. ^ Tanahashi 2013, Texts in relation to Dogen's life, Side xciii

Eksterne lenker rediger

Litteratur rediger

 • Dogen (2007). Shobogenzo: The True Dharma-Eye Treasury - Volume 1 (Bdk English Tripitaka). Numata Center for Buddhist Translation & Research; 30. november 2007. ISBN 978-1-88643-935-1. ISBN 18-864393-5-4. 
 • Dogen (2008). Shobogenzo: The True Dharma-Eye Treasury - Volume 2 (Bdk English Tripitaka). Numata Center for Buddhist Translation & Research; 11. juli 2008. ISBN 978-1-88643-936-8. ISBN 18-864393-6-2. 
 • Dogen (2008). Shobogenzo: The True Dharma-Eye Treasury - Volume 3 (Bdk English Tripitaka). Numata Center for Buddhist Translation & Research; 29. september 2008. ISBN 978-1-88643-937-5. ISBN 18-864393-7-0. 
 • Dogen (2008). Shobogenzo: The True Dharma-Eye Treasury - Volume 4 (Bdk English Tripitaka). Numata Center for Buddhist Translation & Research; 24. oktober 2008. ISBN 978-1-88643-938-2. ISBN 18-864393-8-9. 
 • Dogen, Eihei; Bokusan, Nishiari; Okamura, Shohaku; Suzuki, Shunryu; Kosho, Uchiyama Kosho (2012). Dogen's Genjo Koan: Three Commentaries. Counterpoint; 3. januar 2012. ISBN 978-1-58243-743-9. ISBN 15-824374-3-2. 
 • Dogen, Eihei; Cleary, Thomas (1992). Shobogenzo.:Zen Essays by Dogen. Shobogenzo.:Zen Essays by Dogen; 1. januar 1992. ISBN 978-0-82481-401-4. ISBN 08-248140-1-0. 
 • Tanahashi, Kazuaki (2013). Treasury of the True Dharma Eye: Zen Master Dogen's Shobo Genzo. Shambhala; 14. mai 2013. ISBN 978-1-59030-935-3. ISBN 15-903093-5-9. 
 • Waddell, Norman; Abe, Masao (2002). The Heart of Dogen's Shobogenzo. State University of New York Press; 4. januar 2002. ISBN 978-0-79145-242-4. ISBN 07-914524-2-5.