Shōbōgenzō

Shōbōgenzō (kanji: 正法眼藏, hiragana: しょうぼうげんぞう), eller «skatten av det sanne dharmaøye», er tittelen på en samling tekster som ble skrevet på japansk i det 13. århundre av Dōgen Zenji (道元禅師, 1200–1253). Dōgen Zenji var en sentral skikkelse i japansk buddhisme og grunnleggeren av Sōtōskolen innenfor zenbuddhismen. Shōbōgenzō var hans magnum opus – hans livsverk, og teksten spiller en sentral rolle innenfor Sōtōskolen. De forskjellige komponentene av teksten ble skrevet fra 15. august 1231[1] til 6. januar 1253.[2][a]

Skatten av det sanne dharmaøye
Forfatter(e)Dōgen Zenji
SpråkJapansk
Utgitt1253
Norsk utgaveZen (antologi, inneholder utdrag av teksten)
ForlagDe norske bokklubbene (serien Verdens Hellige Skrifter), 2007
Oversetter(e)Halvor Eifring, Mark Teeuwen, Vladimir Tikhonov

Begrepet shōbōgenzō er innenfor deler av mahāyānabuddhismen blitt brukt som et synonym med dharma, Buddhas lære. Flere andre verker bærer av denne grunn tittelen shōbōgenzō, og verket i denne artikkelen blir ofte kalt Kana Shōbōgenzō.

Teksten er preget av den typiske litterære stil, som var utbredt blant kinesiske intellektuelle i Song-dynastiet, og som ble adoptert av høyt utdannede adelige i Japan. Dette er blandet med en egen og særegen stil. Sitatene viser det brede mangfold av litteratur som Dōgen hadde basert seg på og lest: Fra klassisk, kinesisk litteratur som f.eks. Konfucius frem til samtidens litteratur, såvel som buddhistisk litteratur. Shōbōgenzō har hatt betydning utover Zenbuddhismens rammer. I 1924 hevdet filosofen Tetsurō Watsuji (1889–1960) i sin avhandling Shamon Dōgen (沙門道元, «munken Dōgen») at verket var et produkt av den «opprinnelige japanske tenkningen», som han ønsket å redde «ut av fangenskapet til sekten [Sōtō]». I årene som fulgte ble teksten studert og gjenoppdaget av flere japanske intellektuelle.

Flere varianter av Shōbōgenzō har eksistert i tidens løp. Dōgen Zenji selv skapte to versjoner på henholdsvis 60 og 75 bokruller. En tredje versjon på 12 bokruller som er bevart i to kopier fra 1420 og 1446, inneholder 5 bokruller som ikke er bevart i de tidligere versjonene. En versjon på 28 bokruller fra omkring 1350, består av innhold fra utgavene på 75 og 12 bokruller. Moderne utgaver av teksten inneholder 95 bokruller. Disse er basert på en utgave fra 1600-tallet, og finnes gjengitt i Taishō Shinshū Daizōkyō, som er en moderne utgave av den kinesiske buddhistiske kanon.

Samlingen av ShōbōgenzōRediger

De forskjellige komponentene av teksten – referert til som bokruller, ble skrevet fra 15. august 1231 til 6. januar 1253. I motsetning til de fleste Zen-tekster som oppstod i Japan på denne tiden, inkludert Dōgen's egen Shinji Shōbōgenzō og Eihei Koroku, som var skrevet i klassisk kinesisk, ble Shōbōgenzō skrevet på japansk. Dens ulike komponenter eller essay ble gitt som forkynnelser i en mindre formell stil enn forkynnelsene på kinesisk ved Eihei Koroku. Noen av bokrullene ble nedtegnet av Dōgen, mens andre ble nedtegnet av hans disipler.

Dōgen forandret rekkefølgen på bokrullene flere ganger i løpet av sin levetid, og redigerte også innholdet i de enkelte bokruller. Etter hans død ble ulike bokruller tilføyd og fjernet av forskjellige redaktører, noe som skapte forskjellige versjoner av Shōbōgenzō. De fire eldste versjonene av Shōbōgenzō bestod av 60, 75, 12 og 28 bokruller. De to første ble redigert av Dōgen selv. Utgaven på 60 bokruller er den eldste, og utgaven på 75 bokruller er en utvidelse av den på 60. Flere kopier av versjonene på 60 og 75 bokruller er bevart, deriblant en som inneholder håndskriften til Dōgen og hans elev, Koun Ejō.

Versjonen på 12 bokruller er kjent som Yōkōji-manuskriptet, oppkalt etter tempelet hvor den ble funnet i 1936. Den er kjent i bare to eksemplarer, et fra 1420 og en annen kopi av det første fra 1446. Denne versjonen inneholder 5 bokruller som ikke er funnet i de eldre versjonene, deriblant et eneste kjente manuskript av Ippyakuhachi Hōmyō Mon. Den inneholder også en notis i slutten av Hachi Dainin Gaku som er skrevet av Koun Ejō og som indikerer at den var den siste bokrullen i en versjon på 100 bokruller; denne ble aldri fullført på grunn av Dōgen's sykdom nær slutten av hans liv. Det er uklart om hvilke kapitler som versjonen i 100 bokruller var ment å inneholde, og i hvilken rekkefølge.

Versjonen på 28 bokruller er kjent som Eihei-ji-manuskriptet eller den «hemmelige Shōbōgenzō». Det er datert fra omkring 1350 og inneholder i praksis 26 bokruller, ettersom Shin Fukatoku opptrer to ganger og Butsudō er inkludert to ganger i to forskjellige versjoner. Innholdet i denne versjonen er hentet fra versjonene på 75 og 12 bokruller og har stort sett bevart nummereringen fra disse. Unntaket er Yoibutsu Yobutsu som er nummerert som bokrull 38, noe som ikke tilsvarer noen bevart versjon.

Det finnes også andre versjoner av Shōbōgenzō, som er redaksjoner av de fire nevnte versjoner, ofte med tilleggsmateriale som Dōgen ikke hadde ment å inkludere. Bonsei, som døde tidlig på 1400-tallet, skapte en versjon på 84 bokruller som bestod av versjonen på 75 bokruller pluss 9 bøker fra versjonen på 60 bokruller. Fire kopier av hans samling er bevart, den eldste datert 1644.

En utgave på 90 bokruller, det såkalte Daijōji-manuskriptet, ble satt sammen i 1689 av Manzan Dōhaku. Den bestod av 84 bokruller pluss 5 tilleggsruller, inkludert Bendōwa, Jūundō Shiki og Jikuin Mon, som tidligere ikke hadde blitt bektraktet som en del av Shōbōgenzō. Han ordnet bøkene kronologisk og ikke slik Dōgen hadde gjort, og trodde antagelig at den opprrinnelige rekkefølgen var en senere beslutning som ikke ble tatt av Dōgen selv.

InnholdRediger

Utgaven på 75 bokrullerRediger

1. Genjōkōan 現成公案 Påpeking av det grunnleggende poeng
2. Maka hannya haramitsu 摩訶般若波羅蜜 Prajñāpāramitā
3. Busshō 佛性. Buddhanaturen
4. Shinjin gakudō 身心學道 Å praktisere veien med kropp og sinn
5. Sokushin zebutsu 即心是佛 Selve sinnet er Buddha
6. Gyōbutsu iigi 行佛威儀 Væremåten til den praktiserende Buddha
7. Ikka myōju 一顆明珠 En lys perle
8. Shin fukatoku 心不可得 Sinnet kan ikke bli fanget
9. Kobutsushin 古佛心 Det gamle Buddhasinnet
10. Daigo 大悟 Den store oppvåkning
11. Zazen gi 坐禪儀 Prinsipper ved Zazen
12. Zazen shin 坐禪箴 Zazens skalpell
13. Kaiin zanmai 海印三昧 Havselenes samadhi
14. Kūge 空華 Himmelblomster
15. Kōmyō 光明 Opplyst visdom
16. Gyōji 行持
17. Inmo 恁麼
18. Kannon 觀音 Guanyin
19. Kokyō 古鏡 Det gamle speilet
20. Uji 有時
21. Juki 授記
22. Zenki 全機
23. Tsuki 都機 Månen
24. Gabyō 畫餅
25. Keisei sanshoku 谿聲山色 Lydene fra dalene, formene til fjellene
26. Bukkōjōji 佛向上事 Hva er hinsides Buddha
27. Muchū setsumu 夢中説夢
28. Raihai tokuzui 禮拜得髓
29. Sansui kyō 山水經 Fjellenes og sjøenes sutra
30. Kankin 看經 Lesinger av sutraer
31. Shoaku makusa 諸悪莫作 Å ikke gjøre ondt
32. Den e 傳衣
33. Dōtoku 道得
34. Bukkyō 佛教
35. Jinzū 神通 Åndelige krefter
36. Arakan 阿羅漢 Arhaten
37. Shunjū 春秋 Våren og høsten
38. Kattō 葛藤
39. Shisho 嗣書
40. Hakujushi 柏樹子 Cypress-trær
41. Sangai yuishin 三界唯心
42. Sesshin sesshō 説心説性
43. Shohō jissō 諸法實相
44. Butsudō 佛道 Veien til Buddha
45. Mitsugo 密語 Hemmelig språk
46. Mujō seppō 無情説法
47. Bukkyō 佛經
48. Hosshō 法性 Dharmanaturen
49. Darani 陀羅尼 Dharani
50. Senmen 洗面
51. Menju 面授 Overlevering ansikt til ansikt
52. Busso 佛祖
53. Baika 梅華 Plomme-blomster
54. Senjō 洗淨
55. Jippō 十方 De ti retninger
56. Kenbutsu 見佛
57. Henzan 徧參 Inngående studier
58. Ganzei 眼睛 Øyet
59. Kajō 家常 Hverdagslige forhold
60. Sanjûshichihon bodai bunpō 三十七品菩提分法
61. Ryūgin 龍吟 Sangen til dragen
62. Soshi seirai i 祖師西来意
63. Hotsu bodai shin 發菩提心 Å frembringe Bodhi-sinnet
64. Udon ge 優曇華
65. Nyorai zenshin 如來全身
66. Zanmai ō zanmai 三昧王三昧 Kongen av Samadhienes Samadhi
67. Ten hōrin 轉法輪
68. Dai shugyō 大修行 Stor utøvelse
69. Jishō zanmai 自證三昧 Samadhi av selv-verifisering
70. Kokū 虚空
71. Hou 鉢盂
72. Ango 安居
73. Tashin tsū 佗心通
74. Ō saku sendaba 王索仙陀婆
75. Shukke 出家 Å forlate hjemmet

Utgaven på 12 bokrullerRediger

1. Shukke kudoku 出家功徳
2. Jukai 受戒
3. Kesa kudoku 袈裟功徳
4. Hotsu bodai shin 發心菩提
5. Kuyō shobutsu 供養諸佛
6. Kie buppōsō bō 歸依佛法僧寶
7. Jinshin inga 深信因果
8. Sanji gō 三時業
9. Shiba 四馬
10. Shizen biku 四禪比丘
11. Ippyakuhachi hōmyō mon 一百八法明門
12. Hachi dainin gaku 八大人覺

Øvrige bokrullerRediger

1. Bendōwa 辨道話
2. Jūundō shiki 重雲堂式
3. Hokke ten hokke 法華轉法華
4. Shin fukatoku 心不可得 (Go Shin fukakaku) Sinnet kan ikke bli fanget
5. Bodaisatta shishōhō 菩提薩埵四摂法
6. Ji kuin mon 示庫院文
7. Yuibutsu yobutsu 唯佛與佛
8. Shōji 生死. Fødsel og død
9. Butsudō 佛道 (Dōshin 道心) Veien til Buddha

Bokruller med alternative versjonerRediger

1. Bendōwa 辨道話
2. Shisho 嗣書
3. Bukkōjōji 佛向上事 Hva er hinsides Buddha
4. Senmen 洗面
5. Henzan 徧參 Inngående studier
6. Daigo 大悟 Den store oppvåkning
7. Sanji gō 三時業

NoterRediger

Type numrering
 1. ^ Bendōwa (辨道話) ble ifølge kolofonen fullført den 15. august 1231. Denne teksten finnes ikke i utgavene på 60, 75, 12 og 28 bokruller. I den moderne utgaven på 95 bokruller, er teksten den første bokrull. Kolofonen til Hachi dainin gaku (八大人覺), som er den 12. bokrullen i utgaven på 12 bokruller og den 95. bokrullen i utgaven på 95 bokruller, er datert 6. januar 1253.

ReferanserRediger

 1. ^ Tanahashi 2013, Texts in relation to Dogen's life, Side liii
 2. ^ Tanahashi 2013, Texts in relation to Dogen's life, Side xciii
 Denne religionsrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

Eksterne lenkerRediger

LitteraturRediger

 • Dogen (2007). Shobogenzo: The True Dharma-Eye Treasury - Volume 1 (Bdk English Tripitaka). Numata Center for Buddhist Translation & Research; 30. november 2007. ISBN 978-1-88643-935-1. ISBN 18-864393-5-4. 
 • Dogen (2008). Shobogenzo: The True Dharma-Eye Treasury - Volume 2 (Bdk English Tripitaka). Numata Center for Buddhist Translation & Research; 11. juli 2008. ISBN 978-1-88643-936-8. ISBN 18-864393-6-2. 
 • Dogen (2008). Shobogenzo: The True Dharma-Eye Treasury - Volume 3 (Bdk English Tripitaka). Numata Center for Buddhist Translation & Research; 29. september 2008. ISBN 978-1-88643-937-5. ISBN 18-864393-7-0. 
 • Dogen (2008). Shobogenzo: The True Dharma-Eye Treasury - Volume 4 (Bdk English Tripitaka). Numata Center for Buddhist Translation & Research; 24. oktober 2008. ISBN 978-1-88643-938-2. ISBN 18-864393-8-9. 
 • Dogen, Eihei; Bokusan, Nishiari; Okamura, Shohaku; Suzuki, Shunryu; Kosho, Uchiyama Kosho (2012). Dogen's Genjo Koan: Three Commentaries. Counterpoint; 3. januar 2012. ISBN 978-1-58243-743-9. ISBN 15-824374-3-2. 
 • Dogen, Eihei; Cleary, Thomas (1992). Shobogenzo.:Zen Essays by Dogen. Shobogenzo.:Zen Essays by Dogen; 1. januar 1992. ISBN 978-0-82481-401-4. ISBN 08-248140-1-0. 
 • Tanahashi, Kazuaki (2013). Treasury of the True Dharma Eye: Zen Master Dogen's Shobo Genzo. Shambhala; 14. mai 2013. ISBN 978-1-59030-935-3. ISBN 15-903093-5-9. 
 • Waddell, Norman; Abe, Masao (2002). The Heart of Dogen's Shobogenzo. State University of New York Press; 4. januar 2002. ISBN 978-0-79145-242-4. ISBN 07-914524-2-5.