Sfærisk trigonometri

Sfærisk trigonometri er læren om sfæriske trekanter og forholdet mellom vinklene og sidene deres. Læren er særlig viktig i utregninger i astronomi og navigasjon på jordoverflaten, rundt jorda og i verdensrommet.

Sfæriske trekanter ble studert av tidlige greske matematikere som Menelaus av Alexandria, som skrev en bok om sfæriske trekanter kalt Sphaerica. Tycho Brahe skrev at det å forstå sfæriske trekanter var så guddommelig og opphøyd at det ikke passet å dele mysteriene om dem med hvem som helst.

KilderRediger