Sevan Marine

Sevan Marine ASA OSE: SEVAN er et norsk industriselskap som designer flytende installasjoner til offshorenæringen. Selskapet har utviklet en sylinderformet plattform - Sevanplattformer.

«Sevan Voyageur» i Arendal havn for ombygging i 2010

VirksomhetRediger

Sevan Marine har fire flytende produksjon, lagring og lossing enheter (FPSO) og tre boreenheter på kontrakt. Som det vil fremgå nedenfor hefter det usikkerhet ved flere av kontraktene.

Opprinnelig ble det inngått en fem årig avtale om FPSO «Sevan Voyageur» med Oilexco North Sea Limited. Oilexco North Sea Limited ble satt under administrasjon på grunn av insolvens. Premier Oil har inngått avtale om å kjøpe aksjene i Oilexco NSL med forbehold blant annet om at FPSO forpliktelsene ikke inngår i kjøpet. Hvis forbeholdene ikke blir avklart kan Premier Oil velge å kjøpe innmat i Oilexco NSL i stedet for aksjene. Sevan sendte ut melding 14 april 2009 om at det er inngått en Memorandum of Understanding avtale med Premier Oil om utvikling av Shelley feltet for det tilfelle at Premier Oil blir kjøperen av enten Oilexco NSL eller Shelley feltet. Dersom avtalen om utvikling trer i kraft vil Sevan få dekket operative kostnader etter regning. Kapitalkostnader slik som renter og avdrag på lånene som er tatt opp for å finansiere byggingen av enheten regnes ikke som operative kostnader. Videre vil Sevan få en andel av månedlig omsetning av olje produsert ved Shelley feltet. Sevan blir gjennom den nye avtalen direkte eksponert mot svingninger i oljepriser samt for risikoen for hvor mye som kan produseres på Shelley feltet. Verdien av kontrakten lar seg ikke fastslå på det nåværende tidspunkt.

Sevan mangler toppfinansiering for bygging av driller 2 og driller 3. Videre har Sevan anmodet ONGC om å få utskyte leveringen av driller 2. Sevan har også anmodet om å få en lengre kontraktsperiode for enheten. Det er ikke offentlig kjent om ONGC har tatt stilling til Sevans anmodninger, eventuelt når dette vil skje. Sevan forsøker også å reforhandle prisene for bygging av driller 2 og driller 3. Det er for tiden (april 2009) usikkert om Sevan vil bygge enhetene.

Kontrakten om Sevan 300 nr. 4 med Venture Production er også usikker. Dette skyldes at Venture Production venter på en tillatelse fra offentlige myndigheter relatert til feltet hvor enheten er tenkt brukt. Hvis tillatelsen ikke blir gitt fritas Venture Production for plikten til å leie enheten. I tiden frem til dette blir avklart står Sevan på sin side fritt til å leie ut Sevan 300 nr. 4 til tredjepart. I så fall får Venture Production mulighet til å leie Sevan 300 nr. 5 i stedet. Begrepet "leie" er i denne sammenheng neppe treffende ettersom Sevan normalt opererer sine enheter selv slik at kontraktene gjelder løpende tjenester, ikke leie.

Sevan meldte på Q4 presentasjonen i februar 2009 at Sevan har satt byggingen av Sevan 300 nr. 4 og nr. 5 på hold inntil videre. Oljeemagasinet Upstream meldte 13. mars 2009 om en mulig tvist med verftet vedrørende betaling og fremdrift for de to enhetene. [1]. Sevans syn på saken er ikke kjent og følgelig kan man ikke uten videre legge til grunn den saksfremstilling som er referert i artikkelen.

FPSORediger

Navn Bygget Kunde Sted Verft
FPSO «Sevan Piranema» 2007 Petrobras Brasil Yantai Raffles Shipyard
FPSO «Sevan Hummingbird» 2008 Venture Production Storbritannia Yantai Raffles Shipyard
FPSO «Sevan Voyageur» 2008 Premier Oil and Gas Services Ltd Storbritannia Yantai Raffles Shipyard
FPSO Sevan 300 no. 4 2009 Venture Production plc Hantong Shipyard
FPSO Sevan 300 no. 5 2009 Hantong Shipyard

BoreriggerRediger

Navn Bygget Kunde Sted Verft
Sevan Driller I 2009 Petrobras Brasil COSCO (Nantong) Shipyard
Sevan Driller II 2012 ONGC Brasil COSCO (Nantong) Shipyard
Sevan Driller III 2012 Petrobras

Eksterne lenkerRediger