Åpne hovedmenyen
Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane Landskapsvernområde
Den sørligste villreinstammen i Europa lever i heiene mellom Setesdal og Ryfylke.
Da innlandsisen trekte seg tilbake for 14 000 år siden , fikk naturen sin form. I heiene finnes deler av urkontinentet «Det baltiske skjoldet».

Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde[1] er det nest største landskapsvernområdet i Norge og dekker to områder på ca. 2 346,7 kvadratkilometer, herav 1 906 kvadratkilometer i hovedverneområdet og et tilleggsvern[2] på 448,4 km². Området ligger i Bykle, Valle og Bygland kommuner i Aust-Agder fylke, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommuner i Vest-Agder fylke, og Forsand kommune i Rogaland fylke.

Verneplanen ble vedtatt 28. april 2000 for begge de to verneområdene.

Gjennom et forsøk med lokal forvaltning ble det opprettet et forvaltningssekretariat i Valle kommune. Sekretariatet har ikke forvaltningsmyndighet. Gjennom et delegasjonsvedtak fra Direktoratet for Naturforvaltning forvalter hver kommune sitt areal etter regler som er fastsatt ved Kongelig resolusjon av 28. april 2001.

ReferanserRediger

  1. ^ Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ Lovdata – Forskrift om vern av Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane.

Eksterne lenkerRediger