Sesongbestemt ledighet

Sesongbestemt ledighet er en type arbeidsledighet som avhenger av etterspørselen på varen/tjenesten man tilbyr. Hvis man tenker seg et byggefirma som bygger hus og leiligheter. I en god periode med mye etterspørsel vil firmaet ha mye å gjøre og trenger dermed mer arbeidskraft. Hvis da etterspørselen plutselig synker, vil firmaet bli nødt til å kvitte seg med arbeidere fordi det ikke er nok arbeidsoppgaver samt at det koster å ha arbeidere.

Man kan også tenke seg en lignende situasjon for en bedrift som produserer varer. Disse bedriftene avhenger også av konjunkturen i området man selger i.