Andre betydninger: En sesjon kan også være det tidsrom en forsamling sitter sammen uten lengre avbrudd for eksempel Stortingssesjon.

Sesjon er Forsvarets metode for å finne ut om en person er tjenestedyktig eller ikke (klassifisering).

Egenerklæringen

rediger

Egenerklæringen er et skjema som skal fylles ut på Internett før sesjon. Det er obligatorisk for både gutter og jenter, og brukernavn og passord sendes til et helt årskull om gangen. På dette skjemaet skal man avgi informasjon om seg selv til Forsvaret, blant annet om:

 • Helse
 • Utdanning
 • Sosiale egenskaper
 • Motivasjon og ønsker for en eventuell militærtjeneste

Forsvaret bruker disse opplysningene for å plukke ut hvem som skal møte til sesjon.

Sesjon

rediger

Sesjon er et personlig oppmøte på et av Forsvarets sesjonssenter. Her testes man grundigere for å fastslå om man er tjenestedyktig eller ikke. På grunnlag av Forsvarets behov og innhentede opplysninger kan personer som antas å være egnet til tjeneste, innkalles til sesjon.[1]

Hensikten med sesjon er:

 • Kontroll av helse, for å registrere en militær helseprofil (fastslå tjenestedyktighet)
 • Å få informasjon om Forsvaret og tjenestemuligheter
 • Å registrere ønsker om tjeneste i Forsvaret, eventuelt å bli fordelt direkte til en førstegangstjeneste

Sesjon består av:

 • Administrative ting, som registrering
 • Teoretisk prøve (matematikk, ordlikhet og figurregler)
 • Fysiske tester (løpetest på tredemølle, stille lengde, medisinballstøt, kroppsheving i bom)
 • Samtale med lege
 • Helseundersøkelse (vekt, høyde, blodtrykk, syn, hørsel)
 • Samtale med offiser

Etter sesjon

rediger

Resultatet av sesjon kan ha følgende utfall:

 • Klar til fordeling: Man er tjenestedyktig, men en eventuell innkalling til førstegangstjeneste er ikke bestemt (man kan kalles inn når Forsvaret har behov)
 • Direktefordeling: Man avtaler med Forsvaret å bli innkalt til førstegangstjeneste på et bestemt tidspunkt og en bestemt avdeling
 • Ikke tjenestedyktig: Man kalles ikke inn til militærtjeneste i fredstid
 • Kjennelse utsatt: Avklaringen om tjenestedyktighet blir utsatt (blant annet ved midlertidig/udokumentert helseplage)

Jenter født i 1997 og senere er vernepliktige.

Tidligere ordninger

rediger

Fra 2010 til 2017 ble egenerklæringen benevnt sesjon del 1, mens selve sesjonen ble benevnt sesjon del 2.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger