Utstilling

(Omdirigert fra «Separatutstilling»)

En utstilling er en fremvisning av varer, kunstverk eller annet.

En butikkutstilling i Tyskland
En kunstutstilling i Frankrike

En separatutstilling er en temporær utstilling av verk fra en enkelt kunstner. Separatutstilling er antonym til kollektivutstilling.

I kommersielle kunstgallerier er separatutstillinger som regel salgsutstillinger som viser de seneste verk fra en kunstner. Separatutstillinger i kunstmuseer viser gjerne verk med et spesifikt tema, fra en distinkt periode eller i et særskilt medium. Mer omfattende separatutstillinger som viser sentrale verk fra en hel karriere kalles retrospektivutstillinger. Museenes separatutstillinger er som regel ikke salgsutstillinger. Kunsthallene kan ha separatutstillinger som salgsutstillinger, men utvalg av kunstner og verk skal være fundert på kunstfaglige kriterier og uavhengig profitthensyn.

Avhengig av kunstinstitusjonens omdømme og stilling i kunstverdenen, inngår separatutstillinger i et uoffisielt krediteringssystem. Som regel regnes separatutstillinger som mer meritterende enn kollektivutstillinger. Separatutstillinger i ikke-kommersielle kunstinstitusjoner regnes som regel som mer meritterende enn utstillinger i kommersielle kunstgalleri.