Biografi

skildring av en persons liv
(Omdirigert fra «Selvbiografi»)

Biografi (fra gresk bios, liv og graphein, skrive) er en sjanger innen litteratur og andre medier som forteller om et enkeltmenneskes liv.

James Boswell skrev hva mange anser som den første moderne biografi, The Life of Samuel Johnson, i 1791.

Biografier kan omhandle både virkelige og fiktive personer, men begrepet blir for det meste brukt om virkelige personer. Biografien skiller seg fra profiler og curriculum vitae (CV) ved at den gir en dypere innsikt i personligheten og ofte er mer intim i sin beskrivelse av personen. I tillegg til å nevne konkrete hendelser, tar en biografi normalt også for seg følelsene omkring disse hendelsene. Selvbiografier kalles også autobiografier etter latin: auto(selv). En svært personlig og intim selvbiografi kalles bekjennelseslitteratur.

Flere dyktige forfattere har spesialisert seg på biografier som litterær sjanger. Biografier om kjente personer er også ofte populære blant leserne.

Biografiske leksikon rediger

Mange land har biografiske leksika over personer av betydning. Det samme gjelde for fagområder, bl. a. kunstnerleksika. Ett av de største slike er Dictionary of National Biography som startet i 1850-årene og nå er på 60 bind. I Norge finnes Norsk biografisk leksikon.

Eksterne lenker rediger