Selsjøen naturreservat

Selsjøen naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaBarskog
Areal30 151,7 daa[1]
KommuneRingerike (Buskerud) og Søndre Land, (Oppland)
Opprettet25. januar 2013

Selsjøen naturreservat
60°36′N 10°04′Ø

Selsjøen naturreservat (cirka 30 100 daa) ligger i Søndre Land og Ringerike kommuner og omfatter skogområdene rundt Steinvarden (772 moh), på grensa mellom Buskerud og Oppland sørvest for Selsjøen. Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og forholdsvis urørt skogområde med gammel naturbarskog.[1] Naturreservatet ble fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).[2]

Berggrunnen er næringsfattige gneisbergarter med sparsomme løsavsetninger over. Dette gir en karrig vegetasjon, myrene er for en stor del fattigmyr. Også furuskogen er fattig, men noen furutrær er svært gamle. Her finnes flere rødlistede sopp- og lavarter, blant annet ulvelav.

Området favner mange små vann og mindre vassdrag i separate nedbørsfelt. Det er derfor velegnet for forskning.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger