«Selisk» kan også referere til selere.

Selisk var et språk som tilhørte de baltiske språkgruppe i de Indoeuropeiske språkfamilie. Dette språket ble talt av selerne som levde inntil 1400-tallet i det som i dag er østre del av Latvia og nordøstlige Litauen. De utgjorde en liten baltisk stamme.

Selisk
RegionSelonia (et område som ligger i dagens Latvia og Litauen)
UtdøddMellom 13. og 15. århundre
Lingvistisk
klassifikasjon
Indoeuropeisk
Baltisk
Språkkoder
ISO 639-3sxl

Etter at Storhertugdømmet Litauen var etablert underla det seg alle mindre stammer, også selerne, som ble assimilert og i løpet av det påfølgende århundre også mistet språket sitt, som dermed døde ut.

Sporene av selisk språk kan fremdeles sees i de områdene selerne befolket, særlig i aksent og fonetikk.