Select (SQL)

En SELECT-spørring i SQL returnerer et resultatsett av opptegnelser fra en eller flere tabeller.[1]

Den brukes for å hente ut data fra en database. Kilden til disse dataene kan for eksempel være en tabell, en visning eller lignende. I de fleste applikasjoner som jobber mot databaser er SELECT den vanligste operasjonen som utføres mot dataene. En SELECT-spørring beskriver hvordan brukeren ønsker at dataene skal være representert i resultatsettet som returneres. Hvordan denne representasjonen genereres og hentes ut, er opp til databasehåndteringssystemet, som ut ifra spørringen genererer den mest optimale planen for å hente ut dataene fra databasen.

Grunnleggende syntaksRediger

En SELECT-spørring består alltid av spesifikasjonene SELECT og FROM. SELECT bestemmer hvilke kolonner som skal hentes ut og FROM bestemmer hvilken tabell de skal hentes fra.[2]

Spørring som henter ut alle verdier fra en tabell:

SELECT *
FROM tabell

Spørring som henter ut bestemte kolonner fra en tabell:

SELECT kolonne1, kolonne2
FROM tabell

Spesifikasjoner som ofte benyttes sammen med SELECT:[2]

  • JOIN – for å hente ut tilhørende rader fra andre tabeller.
  • WHERE – for å hente ut rader med bestemte verdier.
  • GROUP BY – for å gruppere verdier i en kolonne over flere rader.
  • HAVING – brukes for å gjøre begrensninger i datasettet etter at man har gruppert et antall rader med GROUP BY.
  • ORDER BY – for å angi sortering av resultatsettet.
  • LIMIT – for å bestemme hvilke rader som skal hentes ut.

EksempelRediger

Tabellen personer ser slik ut:

navn yrke bosted
Ola Nordmann Lege Oslo
Navn Navnesen Pilot Bergen

Spørring:

SELECT navn, bosted
FROM personer

Spørringen returnerer følgende tabell:

navn bosted
Ola Nordmann Oslo
Navn Navnesen Bergen

ReferanserRediger

  1. ^ Frank, Lars (1985). Slik er databaser. [Oslo]: TANO. s. 222. ISBN 8251820537. 
  2. ^ a b Frank, Lars (1985). Slik er databaser. [Oslo]: TANO. s. 304. ISBN 8251820537.