Åpne hovedmenyen

Sekspartsforhandlingene er et diplomatisk forsøk på å løse sikkerhetsspørsmål som en følge av Nord-Koreas atom- og rakettprogram. Forhandlingene gjennomføres mellom seks parter: Kina, Sør-Korea, Nord-Korea, USA, Russland og Japan.

Samtalene kom i stand etter at Nord-Korea trakk seg fra Ikkespredningsavtalen i 2003.