Lucius Aelius Seianus (født ca. 20 f.Kr., død 18. oktober 31), også kjent som Sejanus, var en ambisiøs soldat, venn og betrodd av den romerske keiseren Tiberius. Tilhørende de romerske ridderne ved fødselen, steg han til makten som pretorisk prefekt av den keiserlige romerske livvakt, kjent som Pretorianergarden, som han var kommandør over fra år 14 til sin død i år 31.

Romersk As som avbilder Tiberius, preget i år 31, Augusta Bilbilis. Reversens tekst lyder: Augusta Bilbilis Ti(berius) Caesare L(ucius) Aelio Seiano og markerer utnevnelsen av Sejanus til konsul dette året.

Pretorianergarden ble formelt grunnlagt under keiser Augustus. Sejanus innførte en rekke reformer som førte til at den vokste fra en ren livvakttjeneste til å bli en mektig og innflytelsesrik faktor i regjeringen som involverte allmenn sikkerhet, sivil administrasjon og til syvende og sist som en politisk maktfaktor. Reformene fikk varig innflytelse på utviklingen av Principatet.

På 20-tallet samlet han makt ved å konsolidere sin innflytelse over Tiberius og å eliminere politiske motstandere, deriblant keiserens sønn Drusus Julius Caesar. Da Tiberius trakk seg tilbake til Capri i år 26, satt Sejanus igjen med kontrollen over hele statsapparatet som en de facto regent over imperiet. For en tid den mest mektige og fryktede borger i Roma, falt han plutselig fra maktens tinde i året 31, samme år som hans karriere kulminerte med rollen som romersk konsul. Mistenkt for en sammensvergelse mot Tiberius, ble han arrestert og henrettet, sammen med sine tilhengere.