Seidel er en tidligere tysk måleenhet for flytende varer. Etter hvert kom andre måleenheter i bruk, og begrepet ble senere bare brukt om drikkekar for øl. Det er fremdeles i bruk i Franken (0,5 l) og i øst-Østerrike (0,3 l).

Definisjonen varierte en del fra sted til sted, men stort sett tilsvarte en seidel en britisk pint. Noen eksempler: