Sea PROTECTOR

fjernstyrt våpenstasjon
(Omdirigert fra Sea Protector)

Sea PROTECTOR er en fjernstyrt våpenstasjon produsert av Kongsberg Defence Systems, til bruk på båter. Sea PROTECTOR er en marinisert utgave av Protector RWS / M151. Plattformen kan modifiseres til å montere mange forskjellige våpen, men er hovedsakelig beregnet for mitraljøser. Av andre våpen den er testet med er blant annet missilsystemer som FGM-148 Javelin og Hellfire.[1]

Sea PROTECTOR er beregnet for havnebeskyttelse og generelt beskyttelse av båter mot trusler. På større skip kan flere Sea PROTECTOR-systemer kobles sammen og styres fra skipets Kamp-og-Bro systemer.

PROTECTOR-plattformen har også et omfattende treningsprogram/simulatorprogram utviklet av Kongsberg Defence Systems selv.

Bruk i NorgeRediger

Våpenstasjonen ble testet i en lang periode rundt om i landet om bord på Sjøheimevernets SHV-102 Hvasser i Gyda-klassen.

I 2013 inngikk Forsvarets logistikkorganisasjon en kontrakt med Kongsberg Defence Systems om å utstyre alle norske kampfartøy med våpenstasjonen.[2]

I løpet av fire år skulle våpenstasjonene være på plass på alle marinens kampfartøy: Fregattene i Fridtjof Nansen-klassen, kystkorvettene i Skjold-klassen, minerydderfartøyene i Alta- og Oksøy-klassen og Stridsbåt 90N.[3]

Sea Protector ble første gang installert på et norsk fartøy i 2009 da fregatten KNM «Fridtjof Nansen» fikk fire våpenstasjoner før den dro på sin første piratjakt i Adenbukta.[4]

Logistikkfartøyet KNM «Maud» er også bestykket med Sea Protectorer.

Se ogsåRediger

  • Protector RWS – den vanligste utgaven av PROTECTOR
  • CROWS – et amerikansk våpenprogram basert på M151
  • CIWS

ReferanserRediger