Seán Duffy er en irsk historiker med middelalderen som fagfelt. Duffy er utdannet fra Trinity College i Dublin. Her tok han også sin doktorgrad, og har siden 1993 vært tilknyttet Trinity College som foreleser. Han er per 2011 senior lecturer i middelalderhistorie ved fakultetet «School of Histories and Humanities». Han er også visedirektør for Senteret for irsk-skotske og sammenlignende studier («Centre for Irish-Scottish and Comparative Studies.».

Seán Duffy har siden 1998 vært formann for stiftelsen Friends of Medieval Dublin, og siden 1999 organisert årlige interdisiplinære konferanser med middelalderens Dublin som tema. Bidragene til disse konferansene blir utgitt i en serie hvor Duffy selv er redaktør.

Duffys hovedinteresser er Dublins historie og arkeologi fra vikingtiden til tidlige moderne tid og Irlands relasjoner til de andre landene rundt Irskesjøen i middelalderen. Han har utmerket seg som redaktør og bidragsyter til flere større encyklopediske verk om Irland i middelalderen, blant annet Atlas of Irish History (Gill and Macmillan, 1997) og Medieval Ireland: an encyclopedia (Routledge 2005)

Kilder

rediger