Schloss Arnsberg

Den nåværende tilstanden til Schloss Arnsber med et gotisk rekonstruert tårnbygg i vest

Schloss Arnsberg var en borg på det 256 meter høye Schlossberg i Arnsberg i det nåværende Nordrhein-Westfalen som ble anlagt i tiden omkring 1100 for grevene av Werl-Arnsberg. Frem til 1368 tjente den som bolig for grevene av Arnsberg. Med overgangen til de kölniske erkebiskoper og senere kurfyrster, ble den et herskapssentrum for hertugdømmet Westfalen. Der residerte kurfyrstene ved deres besøk, der hadde Landdrosten sitt sete som stattholder og der fant delvis også Landdagen sted. Kurfyrste Salentin von Isenburg omarbeidet borgen i 1575 i renessansestil. Under Maximilian Heinrich av Bayern kom det i 1654 til en fortsatt ombygging. En grunnleggende endring i stil med barokken ble gjennomført fra 1739 under kurfyrste Clemens August av Bayern gjennom arkitekten og byggmesteren Johann Conrad Schlaun. Under syvårskrigen ble slottet ødelagt i 1762. Anlegget er idag en ruin.