Schlesiere

Schlesiere er betegnelsen på de folkene som lever i eller kommer fra Schlesien. Schlesien var alltid et blandet område med tyskere, polakker og en mindre andel tsjekkere, og preget av både tysk og polsk kultur. I nyere tid har enkelte definert schlesierne som et eget folk, som hverken er tyskere, polakker eller tsjekkere, men påvirket av alle disse kulturene. I folketellingen i 2011 erklærte 817 000[1] mennesker i Schlesien at deres nasjonalitet var «schlesisk».

Babcia Agnes.jpg

Det er likevel alminnelig å skille mellom tyske schlesiere, som før annen verdenskrig utgjorde tre fjerdedeler av befolkningen i Schlesien og var i flertall i Nedre Schlesien og deler av Øvre Schlesien, og polske schlesiere som før annen verdenskrig var i flertall i deler av Øvre Schlesien. Etter krigen ble størstedelen av den tyskspråklige befolkningen på 4,5 millioner fordrevet, slik at det lever mange mennesker av schlesisk herkomst i Vest-Tyskland og det tidligere DDR. Mange av disse er organisert i Landsmannschaft Schlesien, som bl.a. arbeider for å ta vare på schlesisk kultur og identitet. Over 600 000 omkom eller ble savnet i fordrivelsesprosessen. Til gjengjeld ble Schlesien befolket av polakker fra andre deler av Europa, bl.a. dagens Ukraina.

De tsjekkiske schlesierne er betegnelsen på tsjekkere i det området som var kjent som Østerriksk Schlesien, som var den lille delen av provinsen Østerrike beholdt da resten av Schlesien ble avstått til Preussen.

ReferanserRediger