Satslære er et musikkteoretisk fag, hvor man lærer om en komposisjons sats, dvs. hvordan tonene i et musikkverk er satt sammen for å danne en helhet. Ved hjelp av ulike klangstablinger og lineære stemmeføringer etter ulike typer harmoniske progresjoner, får man forskjellige typer sats. Satslære er således et håndverk, som er viktig innen komposisjon og arrangement. I faget satslære undervises det tradisjonelt i firstemmig sats, som er den typen sats som er mest regelbunden, og har lengst tradisjoner i vesteuropeisk musikk.