Et sammensatt satellittbilde av jorden

Et satellittbilde er et fotografi tatt av Jorden eller andre planeter av en kunstig satellitt.

HistorieRediger

Det første satellittbilde ble tatt 14. august 1959 av den amerikanske satellitten Explorer 6. Fotografiet Den Blå Planet ble tatt i 1972 og er blitt veldig populært over hele verden. I 1972 startet også USA Landsatprogrammet, det største og lengst varende prosjektet for fotografering av Jordens overflate. Landset 7, den seneste satellitten i programmet, ble skutt opp i bane rundt jorden i 1999. I 1977 ble det første direkte overførte bilde tatt av USAs KH-11 satellittsystem.

Alle satellittbilder tatt av NASA blir publisert av NASA Jordobservatorium og er tilgjengelig for offentligheten. Flere andre land har egne satellittbileprogram, og et samarbeid av europeiske land skøyt opp ERS satellitten. Det er flere private firmaer som tar satellittbilder og i starten av det 21. århundre ble databaser med satellittbilder svært tilgjengelig via flere firmaer og organisasjoner.

BrukRediger

Satellittbilder blir brukt i produksjon av kart, overvåking av miljøforurensning, spionasje og krigføring, geologi, meteorologi, utdannelse med mer. Overgangen fra bruk av analoge til digitale bilder har økt bruksomfanget betydelig.