Sannhetsserum

middel som skal få mottakeren til å snakke sant

Sannhetsserum er et narkotikum som veldig ofte består av etanol, skopolamin og temazepam, samt flere barbiturate legemidler som blant annet tiopental. Formålet med serumet er å bedøve en person slik at han eller hun gir informasjon som den normalt ikke ville gitt fra seg.