Sandfang er en enkel mekanisk renseprosess for å skille ut sand, grus, og jord fra vann.

Figur av virkemåten av et sandfang.

Det finnes flere hundretusener av sandfang i Norge. Alle sluk, kummer og rister i og ved gater og veier, og alle dreneringskummer ved boliger og bygg er kategorisert som sandfang.

Virkningen på de mest vanlige sandfangene er at vannet kommer inn i sandfanget ovenfor utløpet, og utløpet ut igjen er på et høyere punkt enn bunnen i sandfanget, dermed er det plass til sand, grus og jord under utløpet. Sand, jord og grus sedimenterer og blir liggende på bunn og det klare vannet renner videre i utløpet.

Formålet med et sandfang er altså å fjerne sand, grus og jord fra rørsystemene, dette for å hindre tetninger og forurensning.

I alle vaskehaller er det sandfang, med oljeutskiller med forskjellige skiller inne i kummen for at vaskemidlene, olje og andre giftstoffer ikke skal renne ukontrollert ut i naturen. Prinsippet er det samme som over, men her er det oftest lange renner i golvet som sand og grus samles i. Større vaskerier har ofte avanserte og store sandfangløsninger. Felles med alle sandfang er at de må tømmes før det er fullt og sand, grus eller jord renner videre inn i rørsystemene. Disse tømmes som oftest med slamsuger.

Autoritetsdata