Sanderud sykehus

psykiatrisk sykehus i Sykehuset Innlandet HF

Sanderud er et psykiatrisk sykehus som ligger i Ottestad, nær Hamar.

Sanderud Sykehus i 1920

Foruten ulike tilbud innen psykiatrisk behandling, ligger administrasjonen til Divisjon Psykisk helsevern på Sanderud.

Tjenester (behandlingstilbud):

  • Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri
  • Avdeling for schizofreni og rehabilitering
  • Avdeling for alderspsykiatri
  • Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet

Stiftelsen Blaarud ligger også på Sanderud. Dette er den eldste bygningen som er bevart på Sanderud. Dette var i utgangspunktet et sykehusbygg, men i dag er bygningen i bruk som et kultur- og aktivitetshus, primært for mennesker med psykiske problemer. Blaarud eies og drives som en selvstendig privat stiftelse.

I 1908 ble Sanderud sykehus etablert som et pleieasyl for folk med psykiske problemer i Hedmark og ble etter hvert et av Norges store psykiatriske sykehus med både pleie- og behandlingsoppgaver.