San Andreas Fault Observatory at Depth

San Andreas Fault Observatory at Depth (SAFOD) er en av tre deler av Earthscope prosjektet, finansiert av National Science Foundation sammen med USGS og NASA. SAFOD er lokalisert like nord for byen Parkfield, California. SAFOD-hullet ble boret ned til et dyp på ~3.4 km i 2004 og 2005 og krysset San Andreas-forkastningen i et område med hyppige Magnitude 2 jordskjelv.

Skjematisk fremstilling av SAFOD-borehullet og pilothull.

Et formål med dette prosjektet er å montere instrumenter til å samle inn data nær kilden til disse jordskjelvene. I tillegg til at instrumentene ble montert, ble det tatt prøver av bergarter og væsker som vil bli brukt til å analysere endringer i geokjemi og fysikalske egenskaper i forkastningssonen. Prosjektet vil gi bedre forståelse for de prosesser som styrer San Andreas-forkastningen, og det er håp om at utvikling av instrumenter og målemetoder kan gjøre seismologer i stand til å gi jordskjelvvarsel.

Boring vil bli gjennomført i tre faser. Boringen startet sommeren 2004 (Phase 1) da det ble boret ned til et dyp på 1.5 km (~4,500 ft), hvor det ble ble boret et sidehull i en vinkel mot forkastningen. Boringen ble fortsatt sommeren 2005 da San Andreas-forkastningen ble krysset i et dyp på omtrent tre kilometer. Fase tre vil bli utført i 2007 da en 1 km lang kjerne skal hentes opp fra aktive deler av forkastningen. Etter at fase tre er ferdig vil instrumenter plasseres i hullet for å registrere forkasningens oppførsel over tid.

Eksterne lenkerRediger