Samordnet registermelding

Samordnet registermelding i Altinn er en løsning der registrering av og endring for norske foretak skjer samtidig i syv offentlige registre, inkludert Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Merverdiregisteret. Løsningen kan brukes for de fleste meldinger og organisasjonsformer.

Det som tidligere var ett skjema på ni sider finnes nå som en fulldigitalisert versjon i Altinn. Digitalisering av Samordnet registermelding representerer en betydelig forenkling for norsk næringsliv.

Samordnet registermelding benyttes til registrering, men ikke minst for endringer. Det er over 500 000 bedrifter i Norge (2013). Disse benytter meldingen for å rapportere til myndighetene om en rekke forhold, bl.a. endringer i styre, skifte av revisor, kapitalendringer og adresseendringer, fusjon, fisjon. Sammen med nylige lovendringer i Aksjeloven er en fulldigitalisert Samordnet registermelding et viktig steg på veien for å oppfylle visjonen om at et selskap skal kunne ”fødes og dø” elektronisk.

Samordnet registermelding har sin bakgrunn i Enhetsregisterloven fra 1995 og Enhetsregisteret som er en del av Brønnøysundregistrene. I stedet for å sende inn meldinger til flere ulike registre, samlet man all informasjonen i ett – riktignok mer omfattende – «samordnet» skjema. Derav navnet. Etater og andre offentlige institusjoner som hadde krav på informasjon, fikk disse fra Enhetsregisteret.

Eksterne lenker rediger