Sammensatt partikkel

Sammensatte partikler er en gruppe partikler satt sammen av andre partikler. Et eksempel er protoner, som er et nukleon sammensatt av to oppkvarker og en nedkvark.

Autoritetsdata