Sametingsrådet

politisk administrasjon i Sametinget

Sametingsrådet er Sametingets utøvende makt, og leder den løpende politiske virksomheten i Sametinget. Det er sametingspresidenten som leder sametingsrådet. Sametingspresidenten velges av et flertall i Sametingets plenum. Sametingspresidenten velger deretter selv sine øvrige fire medlemmer av rådet blant Sametingets representanter.

Sametingsrådets medlemmer for perioden 2021–2025
Sametingsrådets medlemmer for perioden 2017–2021

Når sametingspresidenten har kunngjort for Sametinget hvem som er valgt som rådsmedlemmer, trer disse ut av Sametingets plenum og erstattes av sine respektive vararepresentanter for så lenge de er medlemmer av sametingsrådet. Valg, ansvar og myndighet for Sametingsrådet reguleres av Sametingets arbeidsorden.

Sametinget styres etter det parlamentariske prinsipp, der den utøvende makten er forankret i et parlamentarisk flertall i parlamentets forsamling. Et sametingsråd sitter til det går av egen vilje, eller til det framsettes et mistillitsvotum som får flertall i parlamentets forsamling.

Sametingets «regjering»

rediger

Rådet fungerer som Sametingets «regjering», og står for den daglige politiske virksomheten. Alle fem medlemmer av sametingsrådet er heltidspolitikere, og har parlamentarisk ansvar for hver sine fagområder, og har også direkte kommunikasjon med de deler av administrasjonen som arbeider med de respektive politiske områdene. Rådet møtes 10–12 ganger per år, og fremmer saker, redegjørelser, innstillinger og politiske meldinger for Sametingets plenum. Sametingsrådet har også ansvar for Sametingets økonomi, og fremmer derfor årlig budsjett, revidert budsjett og regnskap overfor Sametingets plenum.

Sametingsrådet har også i en rekke saker anledning til å fatte endelige vedtak.

Rådets medlemmer

rediger

Sametingsrådets medlemmer for perioden 2021–2025 er:[1]

2017–2021

rediger

Sametingsrådets medlemmer for perioden 2017–2021 var:[2][3]

Referanser

rediger
  1. ^ Sametingsrådet. Sametinget. Besøkt 25. oktober 2021.
  2. ^ «Sametingsrådet» (norsk). Sametinget. Arkivert fra originalen 3. oktober 2018. Besøkt 2. oktober 2018. 
  3. ^ a b c Ole Gunnar Onsøien og Tor Kjetil Kristoffersen (9. oktober 2017). «Disse skal sitte i sametingsrådet. To av dem skal bytte på ett sete» (norsk). iFinnmark. Besøkt 2. oktober 2018. 

Eksterne lenker

rediger