Sametingspresident

president for Sametinget i Norge

Sametingspresident er den øverste politiske lederen i Sametinget og den høyeste tillitsvalgte blant samene i Norge. Silje Karine Muotka ble valgt til ny sametingspresident i oktober 2021.

Sametingspresident
Silje Karine Muotka
Sittende
Silje Karine Muotka

siden 2021
Første
embedsholder
Ole Henrik Magga
1989
Sven-Roald Nystø, Aili Keskitalo og Ole Henrik Magga, tre tidligere sametingspresidenter fra Norske Samers Riksforbund.

Valg av sametingspresidentRediger

Sametinget baserer sin virksomhet på parlamentarisme, og sametingspresidenten velges ved flertallsvalg i Sametingets plenum. Sametingspresidenten utpeker deretter fire medlemmer til Sametingsrådet blant representantene i Sametingets plenum.

Sametingspresidenten og øvrige medlemmer av Sametingsrådet trer ut av Sametingets plenum, og erstattes av sine vararepresentanter så lenge de sitter i Sametingsrådet. Medlemmene i Sametingsrådet deltar således ikke i Sametingets komitéer eller på andre måter i Sametingets politiske behandling av saker.

Sametingspresidentens maktRediger

Sametingspresidentens makt og myndighet avledes av at presidenten er den øverste formelle lederen for Sametinget, og presidentens formelle makt er definert indirekte av sameloven og direkte av Sametingets arbeidsorden. Noe av presidentens myndighet er et resultat av etablert praksis etablert siden åpningen av det første Sametinget i 1989.

Sametingspresidenten myndighet omfatter blant annet daglig styring av Sametingsrådet og Sametingets administrasjon.

Se ogsåRediger