Sametingets arbeidsorden

Sametingets arbeidsorden er et internt reglement for Sametingets arbeid. Arbeidsordenen har sin hjemmel i samelovens §2-14, der det heter at «Sametinget gir bestemmelser om sammenkalling og arbeidsordningen i Sametinget».

Grunnregler og forretningsorden

rediger

Sametingets arbeidsorden består av to ulike deler: grunnregeler og forretningsorden. Grunnreglene omhandler Sametingets konstituering, parlamentariske organisering, valg, forhandlinger og saksgang og saksbehandling i parlamentet. Endringer i grunnreglene krever flertallsvedtak i to påfølgende sameting.

Forretningsorden regulerer den daglige politiske virksomheten i plenum og andre organer. Den består av regler for den løpende politiske saksbehandlingen, møteavvikling og avstemning. Forretningsorden regulerer også virksomhet og ansvarsområder til de ulike deler av den politiske organisasjonen. Forretningsorden kan endres av flertallet i Sametingets plenum.

Eksterne lenker

rediger