Samefolkets fond er et statlig fond opprettet i 2000. Formålet var å gi en kollektiv erstatning for de skadene og den uretten som fornorskingspolitikken har påført det samiske folket. I 2014 ble avkastningen erstattet med en årlig bevilgning. Bevilgningene fordeles av Sametinget.

Fondet besto i 2000 i en fondsavsetning på 75 millioner kroner. Avkastningen av fondet ble satt lik renten på statsobligasjoner med ti års løpetid. Den årlige avkastningen av fondet var 4,65 millioner kroner fra opprettelsen til 2010. Da ble renten justert og avkastningen falt til 2,535 millioner kroner. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemte at avkastningsmodellen skulle erstattes med ordinære, årlige bevilgninger. Endringen medførte at de årlige bevilgningene økte til fem millioner i 2014.[1]

Bevilgningene skal gå til ulike tiltak for å styrke samiske språk og samisk kultur. Prioriteringer fastsettes av Sametinget i de årlige budsjettvedtakene.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ a b «I Prop. 1 S, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet» (PDF). Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. s. 65–66.