Salto Grande-demningen

demning i Argentina
Satellittoto av reservoaret sett fra vest mot øst (høyre billedkant ligger lengst sør). Byene som utgjøret hvitt felt midt i bildet er argentinske Concordia og i øst byen Salto på andre side av elva.

Salto Grande-demningen er en grensedemning med vannkraftstasjon ved byen Concordia i elva Uruguay i det nordøstlige Argentina, på grensen til Uruguay. I sistnevnte land er den plassert ved byen Salto i fylket Salto, hvor den har separat vannkraftstasjon ved tettstedet Parque Jose Luis.

Foto av anlegget.

Jordfyllingsdammen er 7 meter høy og 1 200 meter lang

Reservoaret er på 783 km², og kraftstasjonene har 14 turbiner med installert vannkraftproduksjon på 1 890 MW. Anlegget ble ferdigstilt i 1979, med kraftproduksjon fra 1982. Det er vei og jernbane mellom de to landene oppå demningen. Det produseres årlig 3,6 TWh elektrisk kraft, som fordeles mellom Argentina og Uruguay.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger