Salmon (også kalt Salma) er i Bibelen navnet på en mann av Juda stamme, som ble Davids tippoldefar. Han ble gift med Rahab fra Jeriko og ble far til Boas, som ble gift med Rut.